PELANTIKAN 2013


____________________________________________________________________________________________
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL  RSU ‘AISYIYAH DIPONEGORO 2013
____________________________________________________________________________________________
Pelantikan
 
 
Pelantikan pembacaan janji
                                                                                           Pelantikan Pejabat Struktural Tahun 2013
 
Sambutan direktur
                                                                                  Direktur RSU  ‘Aisyiyah Diponegoro Ponorogo
 
Pejabat Struktural
                                                                                                 Foto Bersama Pejabat Struktural dan MPKU
 
Dokter RSU 'Aisyiyah Diponegoro Ponorogo
                                                                                                                     Tim Dokter RSUAD
 
RSUA Diponegoro Bagian Administrasi
                                                                                             Crew ADMIN RSU ‘Aisyiyah Diponegoro
 
Crew Keperawatan RSUAD
                                                                                         Crew Keperawatan RSU ‘Aisyiyah Diponegoro
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
Iklan